Wycena nieruchomośći

Świadczę kompleksowe usługi z zakresu wyceny nieruchomości budynkowych, lokalowych, gruntowych oraz komercyjnych na rzecz osób fizycznych i prawnych, a także Banków i instytucji działających na rynku finansowym, dla których istotne jest rzetelne określenie wartości nieruchomości w celach:

 

 • sprzedaży lub nabycia,
 • skarbowo – podatkowych (darowizn, spadków),
 • podziału majątku,
 • zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy,
 • ustalenia wartości środków trwałych do amortyzacji,
 • wkładów niepieniężnych do spółek,
 • przekształceń użytkowania wieczystego w prawo własności,
 • ustalenia i aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste,
 • ustalenia stawek czynszów dzierżawnych,
 • dla potrzeb rewindykacji nieruchomości,
 • odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości pod cele publiczne, drogi,
 • wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości,
 • wynagrodzenie z tytułu służebności przesyłu,
 • innych celów szczególnych.

Inne usługi:

 • inwentaryzacja powierzchni użytkowej w przypadku braku dokumentacji technicznej,
 • analizy i ekspertyzy z rynku nieruchomości, analiza stanów prawnych.

Wycena nieruchomości jest świadczona na terenie województwa zachodniopomorskiego, jednakże w indywidualnych przypadkach realizuję także zlecenia na terenie całej Polski.

Inne usługi:

 • inwentaryzacja powierzchni użytkowej w przypadku braku dokumentacji technicznej,
 • analizy i ekspertyzy z rynku nieruchomości, analiza stanów prawnych.

Wycena nieruchomości jest świadczona na terenie województwa zachodniopomorskiego, jednakże w indywidualnych przypadkach realizuję także zlecenia na terenie całej Polski.

Profesjonalna wycena nieruchomości

 

Operat szacunkowy powinien zostać sporządzony bardzo dokładnie z uwagi na fakt, że jest to główny warunek potrzebny do realizacji transakcji kupna i sprzedaży nieruchomości. Wycena nieruchomości jest procesem bardzo wymagającym i skomplikowanym, gdyż rzeczoznawca musi brać pod uwagę zarówno obowiązujące przepisy prawa jak i indywidualne wymagania danego klienta. Klient powinien odpowiednio współpracować z rzeczoznawcą i poinformować go o zakresie oraz celu wyceny nieruchomości.

Pozyskanie tego typu informacji jest bardzo istotne i tylko tak rzeczoznawca może w prawidłowy sposób wykonać swoje zadanie. Zgodnie z ustawą, rzeczoznawca przed sporządzeniem operatu szacunkowego bierze pod uwagę następujące kwestie: wyposażenie, stan oraz rodzaj zagospodarowania, lokalizacja oraz cel wyceny nieruchomości.

Adres

Rzęsna 14, 78-320 Połczyn-Zdrój

Telefon

(+48) 604 577 425

E-mail

kontakt@wycena-maczewski.pl