Geodezja

 

 

Od 2013r. pełnię funkcję biegłego sądowego z zakresu geodezji i kartografii. Na zlecenie Sądów Powszechnych, Policji i Prokuratury wykonuję opinie z zakresu szeroko pojętej geodezji. Obecnie współpracuję z Sądem Okręgowym w Koszalinie i Szczecinie oraz z Sądami Rejonowymi znajdującymi się w zakresie działania tych Sądów. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych (Dz U. 2005 nr 15 poz. 133), ustanowienie biegłym uprawnia tylko do wydawania opinii na zlecenie sądu lub organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych (policja, prokuratura). Realizuję zlecenia na terenie województwa zachodniopomorskiego.

W przypadku konieczności wykonania opinii na zlecenie osób prywatnych proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Geodeta i jego obowiązki

 

Geodeta jest specjalistą od pomiarów ziemi, ale jego zadania i kompetencje są nieco bardziej zróżnicowane. Geodeta zajmuje się m.in. wykonywaniem pomiarów podstawowych, sporządzaniem opracowań fotogrametrycznych, projektowaniem i budową obiektów inżynierskich, nanoszeniem na mapę aktualnych informacji o rozmieszczeniu przestrzennym rożnych obiektów, ewidencją gruntów i budynków, tworzeniem uporządkowanej organizacji terenów rolnych i leśnych itd.

Wynikiem pracy geodety są rożnego rodzaju opracowania graficzne w postaci map, profili i dokumentów tekstowych. Najczęściej jest to specjalistyczna mapa stworzona w rożnych skalach. Praca geodety jest bardzo ważna dla krajowego systemu informacji o terenie, ewidencji gruntów i budynków, rozgraniczenia terenów, numeracji budynków oraz inwentaryzacji i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

Adres

Rzęsna 14, 78-320 Połczyn-Zdrój

Telefon

(+48) 604 577 425

E-mail

kontakt@wycena-maczewski.pl