Etyka

zawodowa

Rzeczoznawca majątkowy wykonuje w sposób samodzielny i niezależny wolny zawód w ramach posiadanych uprawnień, kierując się porządkiem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej i kodeksem etyki zawodowej. Zasady etyki zawodowej wynikają z ogólnych norm etycznych przystosowanych do zawodu rzeczoznawcy majątkowego jako zawodu zaufania publicznego.
Jako osoba zaufania publicznego:

 

  • Działaj rzetelnie ze świadomością, że obowiązuje Cię zasada bezstronności i poszanowania prawa.
  • Postępuj uczciwie wobec klienta, aby mógł w pełni polegać na tym co robisz, przestrzegaj jego prawa do poufności.
  • Działaj otwarcie i przejrzyście, wykonując powierzone Ci zadanie w sposób czytelny i zrozumiały.
  • Bądź odpowiedzialny za powierzone Ci przez klienta zadanie, nie obiecuj więcej niż możesz i powinieneś wykonać.
  • Bądź świadomy swoich umiejętności – nie podejmuj się zadań wykraczających poza Twoje kompetencje i możliwości.
  • Bądź zawsze obiektywny – udzielaj uczciwych i niezależnych porad.

 

 

Inne usługi:

  • inwentaryzacja powierzchni użytkowej w przypadku braku dokumentacji technicznej,
  • analizy i ekspertyzy z rynku nieruchomości, analiza stanów prawnych.

Wycena nieruchomości jest świadczona na terenie województwa zachodniopomorskiego, jednakże w indywidualnych przypadkach realizuję także zlecenia na terenie całej Polski.

 

 

Inne usługi:

  • inwentaryzacja powierzchni użytkowej w przypadku braku dokumentacji technicznej,
  • analizy i ekspertyzy z rynku nieruchomości, analiza stanów prawnych.

Wycena nieruchomości jest świadczona na terenie województwa zachodniopomorskiego, jednakże w indywidualnych przypadkach realizuję także zlecenia na terenie całej Polski.

Adres

Rzęsna 14, 78-320 Połczyn-Zdrój

Telefon

(+48) 604 577 425

E-mail

kontakt@wycena-maczewski.pl